Správa mesta

Funkčný manažment
Ako dosiahnuť efektívny manažment mesta? Ako spraviť z magistrátu miesto, ktoré bude slúžiť občanom? Môže byť správa mesta jednoduchšia pre všetkých?

Autori kapitoly

Vedúci kapitoly
Ctibor Košťál

Autori
Ján Brunovský, Eduard Donauer, Monika Filipová, Jakub Kmeť, Ctibor Košťál, Táňa Kratochvílová, Peter Lényi, Marek Líška, Ján Mazúr, Ondrej Marko, Veronika Prachárová, Juraj Suchánek, Ivan Šátek, Peter Šťastný, Eva Uhliariková

Správa mesta

Funkčný manažment

Ikona Správa mesta Otvoriť kapitolu Google doc

Bratislavská identita

Máme všetko
potrebné na vytvorenie
skvelej Bratislavy
budúcnosti.

Zobraziť kapitolu

Rozvoj mesta

Rozumne rastúce mesto

Ikona Rozvoj mesta Zobraziť kapitolu

Správa mesta

Funkčný manažment

Ikona Správa mesta Zobraziť kapitolu

Mesto a mestské časti

Vedieť rozdeliť kompetencie

Ikona Mesto a mestské časti Zobraziť kapitolu

Financovanie

Efektívna mestská pokladnica

Ikona Financovanie Zobraziť kapitolu

Komunikácia a vzťah k mestu

Osloviť ľudí a budovať vzťah

Ikona Komunikácia a vzťah k mestu Zobraziť kapitolu

Mobilita

Dostupné mesto

Ikona Mobilita Zobraziť kapitolu

Sociálna oblasť

Postarať sa o všetkých

Ikona Sociálna oblasť Zobraziť kapitolu

Vzdelávanie

Rozhľadená Bratislava

Ikona Vzdelávanie Zobraziť kapitolu

Inovácie

Múdre mesto dokáže inovovať

Ikona Inovácie Zobraziť kapitolu

Šport

Dať príležitosť pre pohyb

Ikona Šport Zobraziť kapitolu

Životné prostredie

Čisté, zelené a udržateľné mesto

Ikona Životné prostredie Zobraziť kapitolu

Kultúra a kreatívny priemysel

Rozmanité a živé mesto

Ikona Kultúra a kreatívny priemysel Zobraziť kapitolu