Komunikácia a vzťah k mestu

Máme ťa radi, Bratislava
Každý vzťah začína komunikáciou, a sme presvedčení, že práve to je cesta, ako Bratislava môže prebudiť pozitívne city svojho obyvateľstva k nej. Ak bude s obyvateľmi aktívne komunikovať a počúvať ich, dokážu si ľudia nájsť k mestu vzťah, odkiaľkoľvek pochádzajú.

Autori kapitoly

Vedúci kapitoly
Michaela Benedigová

Autori
Martin Bajaník, Michaela Benedigová, Izabela Malašenková

Spolupracovali
Martin Jenča, Jakub Ptačin, Matúš Vallo

Komunikácia a vzťah k mestu

Osloviť ľudí a budovať vzťah

Ikona Komunikácia a vzťah k mestu Otvoriť kapitolu Google doc

Bratislavská identita

Máme všetko
potrebné na vytvorenie
skvelej Bratislavy
budúcnosti.

Zobraziť kapitolu

Rozvoj mesta

Rozumne rastúce mesto

Ikona Rozvoj mesta Zobraziť kapitolu

Správa mesta

Funkčný manažment

Ikona Správa mesta Zobraziť kapitolu

Mesto a mestské časti

Vedieť rozdeliť kompetencie

Ikona Mesto a mestské časti Zobraziť kapitolu

Financovanie

Efektívna mestská pokladnica

Ikona Financovanie Zobraziť kapitolu

Komunikácia a vzťah k mestu

Osloviť ľudí a budovať vzťah

Ikona Komunikácia a vzťah k mestu Zobraziť kapitolu

Mobilita

Dostupné mesto

Ikona Mobilita Zobraziť kapitolu

Sociálna oblasť

Postarať sa o všetkých

Ikona Sociálna oblasť Zobraziť kapitolu

Vzdelávanie

Rozhľadená Bratislava

Ikona Vzdelávanie Zobraziť kapitolu

Inovácie

Múdre mesto dokáže inovovať

Ikona Inovácie Zobraziť kapitolu

Šport

Dať príležitosť pre pohyb

Ikona Šport Zobraziť kapitolu

Životné prostredie

Čisté, zelené a udržateľné mesto

Ikona Životné prostredie Zobraziť kapitolu

Kultúra a kreatívny priemysel

Rozmanité a živé mesto

Ikona Kultúra a kreatívny priemysel Zobraziť kapitolu