Inovácie

Ako sa odvážne pozerať dopredu a nepotknúť sa
Výskum, vývoj, inovácie, podnikanie a ich podpora sú základným pilierom mnohých ekonomických teórií a stratégií, ktoré ich označujú za prirodzený katalyzátor hospodárskeho rastu a prosperity. O to väčšiu úlohu zohrávajú tieto atribúty pri naštartovaní lokálnej ekonomiky tak kompaktného ekosystému aký predstavuje mesto.

Autori kapitoly

Vedúci kapitoly
Daniel Straka

Autori
Petra Dzurovčinová, Kristína Jenčíková, Petra Lipnická, Daniel Straka

Inovácie

Múdre mesto dokáže inovovať

Ikona Inovácie Otvoriť kapitolu Google doc

Bratislavská identita

Máme všetko
potrebné na vytvorenie
skvelej Bratislavy
budúcnosti.

Zobraziť kapitolu

Rozvoj mesta

Rozumne rastúce mesto

Ikona Rozvoj mesta Zobraziť kapitolu

Správa mesta

Funkčný manažment

Ikona Správa mesta Zobraziť kapitolu

Mesto a mestské časti

Vedieť rozdeliť kompetencie

Ikona Mesto a mestské časti Zobraziť kapitolu

Financovanie

Efektívna mestská pokladnica

Ikona Financovanie Zobraziť kapitolu

Komunikácia a vzťah k mestu

Osloviť ľudí a budovať vzťah

Ikona Komunikácia a vzťah k mestu Zobraziť kapitolu

Mobilita

Dostupné mesto

Ikona Mobilita Zobraziť kapitolu

Sociálna oblasť

Postarať sa o všetkých

Ikona Sociálna oblasť Zobraziť kapitolu

Vzdelávanie

Rozhľadená Bratislava

Ikona Vzdelávanie Zobraziť kapitolu

Inovácie

Múdre mesto dokáže inovovať

Ikona Inovácie Zobraziť kapitolu

Šport

Dať príležitosť pre pohyb

Ikona Šport Zobraziť kapitolu

Životné prostredie

Čisté, zelené a udržateľné mesto

Ikona Životné prostredie Zobraziť kapitolu

Kultúra a kreatívny priemysel

Rozmanité a živé mesto

Ikona Kultúra a kreatívny priemysel Zobraziť kapitolu