Rozvoj mesta

Rozumne rastúce mesto
Ako má Bratislava rásť a rozvíjať sa? Čo treba na to, aby sa stal z rozvoja mesta riadený proces?

Autori kapitoly

Vedúci kapitoly
Igor Marko

Autori
Adam Berka, Matúš Čupka, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Adrian Gubčo, Boris Hrbáň, Michal Marcinov, Igor Marko, Peter Netri, Drahan Petrovič, Milota Sidorová, Matúš Vallo, Tomáš Vašek

Spolupracovali
Peter Hlaváček, Ctibor Košťál, Ján Mazúr, Juraj Šujan, Peter Žalman

Rozvoj mesta

Rozumne rastúce mesto

Ikona Rozvoj mesta Otvoriť kapitolu Google doc

Bratislavská identita

Máme všetko
potrebné na vytvorenie
skvelej Bratislavy
budúcnosti.

Zobraziť kapitolu

Rozvoj mesta

Rozumne rastúce mesto

Ikona Rozvoj mesta Zobraziť kapitolu

Správa mesta

Funkčný manažment

Ikona Správa mesta Zobraziť kapitolu

Mesto a mestské časti

Vedieť rozdeliť kompetencie

Ikona Mesto a mestské časti Zobraziť kapitolu

Financovanie

Efektívna mestská pokladnica

Ikona Financovanie Zobraziť kapitolu

Komunikácia a vzťah k mestu

Osloviť ľudí a budovať vzťah

Ikona Komunikácia a vzťah k mestu Zobraziť kapitolu

Mobilita

Dostupné mesto

Ikona Mobilita Zobraziť kapitolu

Sociálna oblasť

Postarať sa o všetkých

Ikona Sociálna oblasť Zobraziť kapitolu

Vzdelávanie

Rozhľadená Bratislava

Ikona Vzdelávanie Zobraziť kapitolu

Inovácie

Múdre mesto dokáže inovovať

Ikona Inovácie Zobraziť kapitolu

Šport

Dať príležitosť pre pohyb

Ikona Šport Zobraziť kapitolu

Životné prostredie

Čisté, zelené a udržateľné mesto

Ikona Životné prostredie Zobraziť kapitolu

Kultúra a kreatívny priemysel

Rozmanité a živé mesto

Ikona Kultúra a kreatívny priemysel Zobraziť kapitolu