Mesto a mestské časti

Ako robia dobré vzťahy dobrých susedov
Je Bratislava tvorená mestskými časťami, alebo sú mestské časti územnosprávnymi jednotkami Bratislavy? Aké sú povinnosti Bratislavy voči Bratislavčanom ale aj ďalším osobám? Aké sú mechanizmy kontroly výkonu úloh prenesených štatútom mesta na mestské časti a aká je účasť Bratislavčanov na hodnotení výkonu?

Autori kapitoly

Vedúci kapitoly
Bruno Konečný

Autori
Monika Filipová, Bruno Konečný

Spolupracovali
Slávka Salajová

Mesto a mestské časti

Vedieť rozdeliť kompetencie

Ikona Mesto a mestské časti Otvoriť kapitolu Google doc

Bratislavská identita

Máme všetko
potrebné na vytvorenie
skvelej Bratislavy
budúcnosti.

Zobraziť kapitolu

Rozvoj mesta

Rozumne rastúce mesto

Ikona Rozvoj mesta Zobraziť kapitolu

Správa mesta

Funkčný manažment

Ikona Správa mesta Zobraziť kapitolu

Mesto a mestské časti

Vedieť rozdeliť kompetencie

Ikona Mesto a mestské časti Zobraziť kapitolu

Financovanie

Efektívna mestská pokladnica

Ikona Financovanie Zobraziť kapitolu

Komunikácia a vzťah k mestu

Osloviť ľudí a budovať vzťah

Ikona Komunikácia a vzťah k mestu Zobraziť kapitolu

Mobilita

Dostupné mesto

Ikona Mobilita Zobraziť kapitolu

Sociálna oblasť

Postarať sa o všetkých

Ikona Sociálna oblasť Zobraziť kapitolu

Vzdelávanie

Rozhľadená Bratislava

Ikona Vzdelávanie Zobraziť kapitolu

Inovácie

Múdre mesto dokáže inovovať

Ikona Inovácie Zobraziť kapitolu

Šport

Dať príležitosť pre pohyb

Ikona Šport Zobraziť kapitolu

Životné prostredie

Čisté, zelené a udržateľné mesto

Ikona Životné prostredie Zobraziť kapitolu

Kultúra a kreatívny priemysel

Rozmanité a živé mesto

Ikona Kultúra a kreatívny priemysel Zobraziť kapitolu