Plán Bratislava Kniha

Kniha Plán
Bratislava

Sme združenie vyše 70 profesionálov, ktorí sa spojili do pracovných skupín za lepšie mesto. Bratislava už mnoho rokov prešľapuje na mieste, tak sme spojili sily a vytvorili pre ňu ucelenú víziu – Plán Bratislava.

Kúpiť knihu Prelistovať knihu

304 strán
12 kapitol
76 autorov

Bratislavská identita

Máme všetko
potrebné na vytvorenie
skvelej Bratislavy
budúcnosti.

Zobraziť kapitolu

Rozvoj mesta

Rozumne rastúce mesto

Ikona Rozvoj mesta Zobraziť kapitolu

Správa mesta

Funkčný manažment

Ikona Správa mesta Zobraziť kapitolu

Mesto a mestské časti

Vedieť rozdeliť kompetencie

Ikona Mesto a mestské časti Zobraziť kapitolu

Financovanie

Efektívna mestská pokladnica

Ikona Financovanie Zobraziť kapitolu

Komunikácia a vzťah k mestu

Osloviť ľudí a budovať vzťah

Ikona Komunikácia a vzťah k mestu Zobraziť kapitolu

Mobilita

Dostupné mesto

Ikona Mobilita Zobraziť kapitolu

Sociálna oblasť

Postarať sa o všetkých

Ikona Sociálna oblasť Zobraziť kapitolu

Vzdelávanie

Rozhľadená Bratislava

Ikona Vzdelávanie Zobraziť kapitolu

Inovácie

Múdre mesto dokáže inovovať

Ikona Inovácie Zobraziť kapitolu

Šport

Dať príležitosť pre pohyb

Ikona Šport Zobraziť kapitolu

Životné prostredie

Čisté, zelené a udržateľné mesto

Ikona Životné prostredie Zobraziť kapitolu

Kultúra a kreatívny priemysel

Rozmanité a živé mesto

Ikona Kultúra a kreatívny priemysel Zobraziť kapitolu

Kto pripravil Plán Bratislava

Matúš Vallo Matúš Vallo
Martin Bajaník Martin Bajaník
Peter Netri Peter Netri
Sergej Kára Sergej Kára
Peter Adam Peter Adam
Igor Marko Igor Marko
Ctibor Košťál Ctibor Košťál
Vladimír Burjan Vladimír Burjan
Michal Marcinov Michal Marcinov
Zora Jaurová Zora Jaurová
Michaela Benedigová Michaela Benedigová
Daniel Straka Daniel Straka
Matúš Lupták Matúš Lupták
Bruno Konečný Bruno Konečný
Michal Hvorecký Michal Hvorecký
Fedor Blaščák Fedor Blaščák
Vlado Talian Vlado Talian
Henrieta Moravčíková Henrieta Moravčíková
Táňa Kratochvílová Táňa Kratochvílová
Tomáš Vašek Tomáš Vašek
Michal Dekánek Michal Dekánek
Lýdia Brichtová Lýdia Brichtová
Barbora Brichtová Barbora Brichtová
Lenka Dvornáková Lenka Dvornáková
Iveta Chovancová Iveta Chovancová
Radovan Gumulák Radovan Gumulák
Adam Berka Adam Berka
Matúš Čupka Matúš Čupka
Milota Sidorová Milota Sidorová
Ivan Gogolák Ivan Gogolák
Lukáš Grasse Lukáš Grasse
Adrián Gubčo Adrián Gubčo
Ján Mazúr Ján Mazúr
Andrej Salner Andrej Salner
Marek Líška Marek Líška
Dušan Jaura Dušan Jaura
Dana Kleinert Dana Kleinert
Rastislav Mikuláš Rastislav Mikuláš
Zuzana Hudeková Zuzana Hudeková
Jakub Mrva Jakub Mrva
Katarína Tomanová Porubčinová Katarína Tomanová Porubčinová
Martin Vlačiky Martin Vlačiky
Annamarie Velič Annamarie Velič
Martin Jenča Martin Jenča
Jakub Ptačin Jakub Ptačin
Petra Lipnická Petra Lipnická
Petra Dzurovčinová Petra Dzurovčinová
Juraj Bilčík Juraj Bilčík
Igor Polakovič Igor Polakovič
Laco Oravec Laco Oravec
Martin Vavrinčík Martin Vavrinčík
Oliver Kleinert Oliver Kleinert
Ľubica Vítková Ľubica Vítková
Lenka Antalová Plavuchová Lenka Antalová Plavuchová
Boris Hrbáň Boris Hrbáň
Drahan Petrovič Drahan Petrovič

Plán Bratislava zastrešuje Platforma pre Bratislavu o. z.

Platforma pre Bratislavu vznikla ako nezávislé občianske združenie, ktorého cieľom je formulovať mestské problémy, navrhnúť ich konkrétne riešenia a určiť víziu Bratislavy ako mesta pre obyvateľov aj návštevníkov.

Ide o novú generáciu Bratislavčanov, profesionálov zo svojho odboru, aktivistov a ľudí schopných a ochotných začať pretvárať svoje mesto na modernú mestskú metropolu.

Otázky a odpovede

 • Čo robí Platforma pre Bratislavu?

  Platforma pre Bratislavu vytvára prostredie pre profesionálne uvažovanie o meste. Pripravuje koncepčný dokument Plán Bratislava. Medzi jej členmi sú nezávislí odborníci, ale aj viacerí, ktorí majú ambíciu v budúcnosti kandidovať v komunálnych voľbách so snahou presadiť tento dokument do praxe.

 • Čo je Plán Bratislava?

  Plán Bratislava je pripravovaný dokument Platformy pre Bratislavu, ktorý v niekoľkých kapitolách definuje víziu a plán pre Bratislavu. Má slúžiť ako strategický dokument pre budúcu prácu mesta.

 • Kto a ako sa môže stať členom Platformy pre Bratislavu?

  Členom platformy sa môže stať každý, na kom sa zhodneme, že jeho príbeh je dôveryhodný a jeho expertíza môže byť prínosom pre tvorbu Plánu B., alebo pre jeho prípadné uplatňovanie v budúcej politickej a odbornej praxi.

 • Má Platforma pre Bratislavu nejaké vnútorné štruktúry?

  Platformu reprezentuje Matúš Vallo, strategické rozhodnutia sa dejú na úrovni Rady platformy, ktorú tvoria jej zakladajúci členovia. Členmi Platformy sú profesionáli, ktorí sa aktívne podieľajú na príprave Plánu B. Podporovateľmi sú všetci, ktorí o spoluprácu prejavia záujem a ich osobný príbeh a motivácia sa zhoduje s cieľmi Platformy.

 • Má Platforma pre Bratislavu jednotný názor na aktuálne bratislavské témy? Kto jej názor reprezentuje?

  V Platforme pre Bratislavu necítime potrebu formulovať jednotný názor na každú tému, ktorá momentálne hýbe samosprávou. Dôležitejšia než spoločné stanovisko je pre nás diskusia a pochopenie všetkých súvislostí, ktoré z danej témy vyplývajú. Našou výhodou je, že sme platformou odborníkov s rozmanitou expertízou, a tak si môžeme každý odborný problém prediskutovať z viacerých strán. Spoločné postoje Platformy pre Bratislavu vznikajú v diskusii a prezentuje ich hlavne Matúš Vallo. Individuálne postoje jej členov nie sú postojom platformy a nemusia sa ani zhodovať s názormi iných jej členov.

 • Vylučuje sa členstvo v Platforme pre Bratislavu s prípadným členstvom v iných politických alebo záujmových skupinách, vrátane poslaneckých klubov v miestnych zastupiteľstvách?

  Nevylučuje, záujem máme predovšetkým o odbornosť. Jediným limitom je pôsobenie člena platformy (minulé ani súčasné), ktoré by nemalo byť spojené s presadzovaným lobistických a kontroverzných tém a je jedno, či by k tomu prišlo z pozície zastupiteľstva alebo záujmovej skupiny mimo zastupiteľstva.

 • Je členstvo v Platforme pre Bratislavu vyjadrením podpory kandidatúre Matúša Valla na primátora?

  Záväzkom nie je, je to na budúcom rozhodnutí každého z jej členov, ak k takejto situácii príde. Pokiaľ by však nemali dôveru v úmysel, schopnosti a odbornosť Matúša Valla, asi by o členstvo v Platforme nestáli.

Vydanie knihy podporili

Adrián Barger, Zuzana Bartošovičová, Michaela Benedigová, Juraj Benetin, Simona Bubánová, Andrea Cocherová, Matej Grébert, Milada Halová, Boris Hrbáň, Andrej Hryc, Michal Hvorecký, Valentína Kasperová, Andrej Konkoľ, Patrik Križanský, Ján Kuric, Martin Lejtrich, Marian Marek, Tomáš Marko, Martina Felix Maženská, Valéria Mudríková, Dušan Ondrušek, Ján Orlovský, Peter Paško, Lucia Pašková, Drahan Petrovič, Martin Poloha, Róbert Sándor, Attila Sánta, Andrea Skočeková, Branislav Straka, Lucia Šicková, Šimon Šicko, Slávka Šikurová, Ivan Štefunko, Štefan Tokár, Miroslav Trnka, Petra Trnková, Juraj Vaculík, Marian Varga, Martin Vavrinčík, Pavol Weiss, Anton Zajac.

+673 ľudí podporilo tento projekt v crowdfundigovej kampani.